Online posjetioci

Trenutno aktivnih Gostiju: 27 

Evidencija posjeta

DanasDanas53
Ju─ŹerJu─Źer104
Ove sedmiceOve sedmice688
Ovog mjesecaOvog mjeseca2119
UkupnoUkupno414850

Posjete od 26.03.2009. god.

Jezik

English Arabic Croatian French German Italian Turkish
Statut Udru┼żenja
Na temelju ─Źlana 11. Zakona o Udru┼żivanju gra─Ĺana (Slu┼żbene novine Federacija BiH br. 6 od 08.11.1995. godine) osniva─Źka Skup┼ítina Udru┼żenja porodica zarobljenih i nestalih lica op─çine Zvornik na sjednici odr┼żanoj dana 07.12.1996. godine usvojila je


S  T  A  T  U  T

Udru┼żenja porodica zarobljenih i nestalih lica op─çine Zvornik


─îlan 1.

Ovim statutom ure─Ĺuje se svrha i programski ciljevi Udru┼żenja porodica zarobljenih i nestalih lica op─çine Zvornik, a naro─Źito: naziv, sjedi┼íte i podru─Źje djelovanja Udru┼żenja, djelatnost Udru┼żenja, uslove u─Źlanjenja u Udru┼żenje, organi Udru┼żenja ÔÇô njihov izbor, mandat i na─Źin odlu─Źivanja i odgovornost, na─Źin sticanja, kori┼ítenja i raspolaganja sredstava Udru┼żenja, javnost rada, na─Źin dono┼íenja Statuta, kao i izmjena i dopuna Statuta, pe─Źat i zastupanje i predstavljanje Udru┼żenja.

─îlan 2.

Udru┼żenje porodica zarobljenih i nestalih lica op─çine Zvornik ( u daljem tekstu Udru┼żenje ) je na Zakonu zasnovano slobodno i dobrovoljno udru┼żivanje gra─Ĺana ÔÇô ─Źlanova porodica zarobljenih i nestalih lica sa podru─Źja op─çine Zvornik radi ostavarivanja svojih socijalnih, humanitarnih i drugih aktivnosti, te potreba i interesa u skladu sa Ustavom i Zakonom.

─îlan 3.

Naziv Udru┼żenja je:

┬źUDRU┼ŻENJE PORODICA ZAROBLJENIH I NESTALIH LICA OP─ćINE ZVORNIK┬╗, a koristi se u punom nazivu.

─îlan 4.

Sjedi┼íte Udru┼żenja je u prostorijama Centra za socijalni rad op─çine Zvornik sa sjedi┼ítem u Tuzli, ulica Ir─Źeva broj 20.

─îlan 5.

Udru┼żenje djeluje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno na podru─Źju gdje su smje┼íteni ─Źlanovi porodica zarobljenih i nestalih lica op─çine Zvornik.


─îlan 6.

Osnovna svrha i programski ciljevi osnivanja Udru┼żenja je saradnja sa svim dr┼żavnim ÔÇô vladinim i nevladinim organizacijama koje imaju zadatak pronala┼żenje zarobljenih i nestalih lica op─çine Zvornik nakon izbijanja rata, rad na ostvarivanju socijalnih i humanitarnih potreba i interesa ─Źlanova porodica ─Źlanova Udru┼żenja, a prvenstveno po pitanju privremenog smje┼ítaja, ┼íkolovanja djece ─Źlanova porodica, ostvarivanju prava na privatnu imovinu, aktivno u─Źe┼í─çe i saradnja sa nadle┼żnim dr┼żavnim organima u procesu povratka raseljenih i izbjeglih lica na svoja imanja na podru─Źju op─çine Zvornik, ostvarivanja prava na materijalno obezbje─Ĺenje, zdravstvenu za┼ítitu ─Źlanova porodica i druga prava.

─îlan 7.

Udru┼żenje ─çe svoje aktivnosti zasnovane na odredbama ─Źlana 6. ovog Statuta isklju─Źivo obavljati u skladu sa va┼że─çim Zakonima, odlukama nadle┼żnih, federalnih, kantonalnih i op─çinskih organa, te odredaba ovog Statuta.

─îlan 8.

─îlanovi Udru┼żenja su osim osniva─Źa i svi ─Źlanovi porodica zarobljenih i nestalih lica sa podru─Źja op─çine Zvornik, te i druga lica sa teritorije Federacije BiH koja dobrovoljno pristupe Udru┼żenju potpisivanjem ─Źlanske kartice i koja u svemu prihvataju odredbe ovog Statuta, odnosno koja ─çe aktivno u─Źestvovati u ostvarivanju programskih ciljeva Udru┼żenja iz ─Źlana 6. ovog Statuta.

─îlan 9.

─îlanstvo u Udru┼żenju prestaje samovoljnim istupom ─Źlanova, smr─çu ─Źlana, te odlukom Skup┼ítine Udru┼żenja u slu─Źaju potpune neaktivnosti u sprovo─Ĺenju programskih ciljeva i aktivnosti Udru┼żenja, odnosno grubog kr┼íenja ugleda ─Źlanova Udru┼żenja.

─îlan 10.

Svaki ─Źlan Udru┼żenja ima pravo da bude biran u sve organe Udru┼żenja, te da druge predla┼że i bira.

─îlan 11.

Prava, du┼żnosti i odgovornosti ─Źlanova udru┼żenja su:

 • da bira i da bude biran u sve Upravne organe Udru┼żenja,
 • da bude upoznat sa svim aktivnostima, donijetim odlukama ÔÇô zaklju─Źcima Upravnih organa Udru┼żenja, te da u─Źestvuje u njihovom radu,
 • da aktivno u─Źestvuje u ostvarivanju programskih ciljeva Udru┼żenja,
 • da sprovodi odluke i zaklju─Źke Upravnih organa Udru┼żenja i
 • da izvr┼íava sve obaveze koje mu budu stavljene u zadatak.

─îlan 12.

Udru┼żenjem upravljaju svi ─Źlanovi Udru┼żenja neposredno, te putem izabranih predstavnika u Upravnim organima Udru┼żenja.

─îlan 13.

Upravni organi Udru┼żenja su Skup┼ítina Udru┼żenja i Predsjedni┼ítvo Udru┼żenja.

─îlan 14.

Udru┼żenje zastupa i predstavlja Predsjednik Skup┼ítine Udru┼żenja, a u njegovoj odsutnosti Sekretar Predsjedni┼ítva Udru┼żenja.

─îlan 15.

Skup┼ítina je najvi┼íi organ Udru┼żenja. Skup┼ítina Udru┼żenja broji trideset ─Źlanova ÔÇô osniva─Źa, a na prijedlog ─Źlanova Udru┼żenja mo┼że imati i ve─çi broj. Odluku o tome donosi Skup┼ítina Udru┼żenja.

─îlan 16.

Rad Skupštine je javan. Sve odluke Skupština donosi javnim glasanjem.
Odluke su donijete ako za njih glasa 2/3 prisutnih ─Źlanova.
Sjednice Skup┼ítine se sazivaju na prijedlog predsjedni┼ítva Udru┼żenja ili najmanje pet ─çlanova Udru┼żenja.
Skup┼ítina iz reda svojih ─Źlanova bira Predsjednika i zamjenika predsjednika Skup┼ítine Udru┼żenja na mandat od dvije godine, a oni rukovode radom Skup┼ítine.

─îlan 17.

Skup┼ítina Udru┼żenja naro─Źito:
 • donosi odluku o osnivanju Udru┼żenja, te odluku o prestanku rada Udru┼żenja,
 • usvaja Statut Udru┼żenja, te vr┼íi izmjene i dopune Statuta,
 • vr┼íi izbor ─Źlanova predsjedni┼ítva Udru┼żenja, predsjednika, sekretara i blagajnika predsjedni┼ítva Udru┼żenja,
 • donosi godi┼ínji program rada Udru┼żenja, te usvaja godi┼ínji izvje┼ítaj o radu,
 • donosi odluke o kori┼í─çenju sredstava Udru┼żenja, te usvaja finansijske izvje┼ítaje,
 • odlu─Źuje i Udru┼żivanju u Saveze i druge oblike Udru┼żivanja u skladu sa Zakonom i Statutom,
 • donosi i sve druge odluke od va┼żnosti za rad Udru┼żenja.

─îlan 18.

Predsjedni┼ítvo Udru┼żenja broji devet ─Źlanova.
Predsjednik Skup┼ítine Udru┼żenja je istovremeno i Predsjednik Predsjedni┼ítva Udru┼żenja.
Predsjedni┼ítvo Udru┼żenja bira Skup┼ítina Udru┼żenja iz reda svojih ─Źlanova, a sekretara i blagajnika predsjedni┼ítva iz reda izabranih ─Źlanova predsjedni┼ítva, na mandat od dvije godine.
 
─îlan 19.

Predsjedni┼ítvo Udru┼żenja je izvr┼íni organ Skup┼ítine Udru┼żenja i za svoj rad odgovara Skup┼ítini Udru┼żenja.

─îlan 20.

Predsjedni┼ítvo Udru┼żenja naro─Źito:
 • izvr┼íava sve odluke Skup┼ítine Udru┼żenja,
 • priprema sjednice Skup┼ítine Udru┼żenja,
 • predla┼że sazivanje Skup┼ítine Udru┼żenja,
 • vodi poslovne knjige Udru┼żenja,
 • predla┼że finansijski izvje┼ítaj Udru┼żenja,
 • predla┼że izvje┼ítaj o radu Skup┼ítine Udru┼żenja,
 • predla┼że izmjene i dopune Statuta Udru┼żenja,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Odlukama Skup┼ítine i odredbama ovog Statuta.
─îlan 21.

Udru┼żenje sti─Źe sredstva od ─Źlanarine, dobrovoljnih priloga i pokolna ÔÇô donacija u skladu sa Zakonom.
Udru┼żenje mo┼że radi ostvarivanja programskih ciljeva osnivati subjekte za privrednu i drugu djelatnost, a u skladu sa zakonskim propisima.
Udru┼żenje ima dinarski i devizni ┼żiro ra─Źun.

─îlan 22.

O sticanju i kori┼ítenju sredstava Udru┼żenja vode se poslovne knjige, a o raspolaganju sredstvima odlu─Źuje Skup┼ítina Udru┼żenja.
Sredstva se mogu koristiti isklju─Źivo u okvirima programskih ciljeba Udru┼żenja.

─îlan 23.

Udru┼żenje ima svojstvo pravnog lica, a to svojstvo sti─Źe danom upisa u Registar.

─îlan 24.
Rad Udru┼żenja je javan.

─îlan 25.

Svi ─Źlanovi Udru┼żenja imaju pravo uvida u rad Upravnih organa Udru┼żenja, prisustvovati sjednicama upravnih organa, a najmanje pet ─Źlanova Udru┼żenja mogu sazvati sjednicu Skup┼ítine Udru┼żenja.

─îlan 26.

Skup┼ítina i Predsjedni┼ítvo Udru┼żenja o svom radu podnose godi┼ínje izvje┼ítaje, a po potrebi i u kra─çim vremenskim intervalima.
 
─îlan 27.

Statut Udru┼żenja donijela (usvojila) je Osniva─Źka Skup┼ítina Udru┼żenja na konstituiraju─çoj sjednici.
Statut je usvojen kada za njega glasa 2/3 od ukupnog broja ─Źlanova Skup┼ítine Udru┼żenja.
Izmjene i dopune Statuta Udru┼żenja vr┼íe se na na─Źin i po postupku predvi─Ĺenom za dono┼íenje Statuta.

─îlan 28.

Udru┼żenje┬á porodica zarobljenih i nestalih lica op─çine Zvornik ima svoj pe─Źat i ┼ítambilj.
Pe─çat Udru┼żenja je okruglog oblika, promjera 30 mm, sa koncentri─Źno upisanim tekstom ┬źUdru┼żenje porodica zarobljenih i nestalih lica op─çine Zvornik┬╗ sa naznakom sjedi┼íta Udru┼żenja u sredini.
┼átambilj Udru┼żenja je pravougaonog oblika veli─Źine 25 mm x 35 mm sa upisanim punim nazivom Udru┼żenja te prostorom za upis broja i datuma, te potpis ovla┼ítene osobe.

─îlan 30.

Ovaj Statut donijela je Osniva─Źka Skup┼ítina Udru┼żenja na sjednici odr┼żanoj dana 07.12.1996. godine.

─îlan 31.

Statut Udru┼żenja stupa na snagu danom dono┼íenja, a primjenjiva─çe se od dana upisa u Registar kod nadle┼żnog organa.Udru┼żenje porodica zarobljenih i nestalih lica op─çine Zvornik┬á┬á ┬á┬á┬á ┬á┬á┬á ┬á┬á┬á ┬á┬á┬á ┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á
                      
Predsjednik Osniva─Źke Skup┼ítine Udru┼żenja
Grahi─ç Ahmet
 
Broj: 01/96
Dana: 07.12.1996. godine